Αλλάζουμε Τα Δεδομένα Στην Μηχανογράφηση

Χωρίς Εκπτώσεις Στις... Απαιτήσεις Σας

Ανεπτυγμένο με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία είναι πλήρως βασισμένο στην τεχνολογία των Windows.
Ταχύτατο στην Λιανική Πώληση με τη χρήση μόνο των απολύτως απαραίτητων επιλογών.

Με αγορά ή συνδρομή ξεκινώντας από 149 € + ΦΠΑ το χρόνο.

Συνδέεται με πλήθος ταμειακών συστημάτων (Ταμειακές και Α.Δ.Η.Μ.Ε.),Έχει δυνατότητα χρήσης POS (Touch Screen Monitor) για ακόμη ταχύτερη Λιανική Πώληση.
Συνδέεται με τα δημοφιλέστερα και πλέον επώνυμα προγράμματα Οικονομικής Διαχείρισης ή ERP (πχ Atlantis, X-line, Business, κ.α.).
Επικοινωνεί με όλα τα προγράμματα της Microsoft (Word, Excel, Access, κλπ).
Περικλείει εξελιγμένο M.I.S (Management Information System) σύστημα πληροφοριών διοίκησης με δυνατότητα μεταβλητών πινάκων δύο διαστάσεων, για την παρακολούθηση πωλήσεων, αγορών, δαπανών, με διαφορετικές όψεις.

Διαχειρίζεται πληροφορίες όπως:
-Πωλήσεις ανά ομάδα ειδών
-Πωλήσεις ανά υποκατάστημα και ταμείο
-Πωλήσεις ανά χρώμα / μέγεθος & συντιθέμενα είδη
-Πωλήσεις ανά ημέρα και ώρα, ανά εβδομάδα, ανά μήνα και συγκριτικά με προηγούμενα έτη, κλπ.

Μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να καλύψει και τις πλέον ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη (Δυνατότητα υψηλού επιπέδου Customization).

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

TOPSHOP START

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ

149 €

/Έτος *Πλέον φπα

Το Πρώτο Βήμα Στην Μηχανογράφηση
της Επιχείρησης Σας

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
 
 
 
 
 

TOPSHOP

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ

240 €

/Έτος *Πλέον φπα

Το Απόλυτο Σύστημα Χονδρικής, Λιανικής
και Εντατικής Λιανικής

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
 

TOPVALUE

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ

384 €

/Έτος *Πλέον φπα

Το ERP που περικλείει κάθε Σύγχρονη Έννοια
και διαχειριστική δυνατότητα

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΠΕΛΑΤΕΣ

Πλήρης παρακολούθηση αρχείων πελατών
Διαχείριση τιμοκαταλόγων – εκτυπώσεων
Οικονομικά στοιχεία πελάτη και σχετικές εκτυπώσεις
Όρια πίστωσης ανά πελάτη
Credit control πελάτη, μέσω μηνύματος συναλλαγής

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Πλήρης παρακολούθηση αρχείων προμηθευτών
Οικονομικά στοιχεία προμηθευτή και σχετικές εκτυπώσεις
Διαχείριση Τιμολογιακών Πολιτικών
Ομαδοποιήσεις προμηθευτών χωρίς περιορισμό πλήθους
Αγορές – Παραγγελειοδοσία
Πλήρης διαχείριση παραστατικών
Πολλαπλές εκπτώσεις ανά παραστατικό
Τριγωνικές αποστολές
Αποστολές σε υποκαταστήματα
Τήρηση εκκρεμοτήτων ανά παραστατικό

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

Πλήρης διαχείριση παραστατικών τιμολόγησης και παραγγελίας, με ελεύθερους μετασχηματισμούς
Ηλεκτρονική αποστολή παραστατικού ( email )
Διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων πελατών
Χρήση πολλαπλών σειρών παραστατικών
Πολλαπλοί τρόποι πληρωμών ανά παραστατικό
Πολλαπλές εκτυπώσεις ανά παραστατικό
Εισπράξεις – Ταμείο
Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών
Ημερολόγιο εισπράξεων ανά ημερολογιακό διάστημα

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΣΙΑ

Πλήρης διαχείριση παραστατικών
Πολλαπλές εκπτώσεις ανά παραστατικό
Τριγωνικές αποστολές
Αποστολές σε υποκαταστήματα
Τήρηση εκκρεμοτήτων ανά παραστατικό

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

Πλήρης διαχείριση παραστατικών τιμολόγησης και παραγγελίας, με ελεύθερους μετασχηματισμούς
Ηλεκτρονική αποστολή παραστατικού ( email )
Διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων πελατών
Χρήση πολλαπλών σειρών παραστατικών
Πολλαπλοί τρόποι πληρωμών ανά παραστατικό
Πολλαπλές εκτυπώσεις ανά παραστατικό
Εισπράξεις – Ταμείο
Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών
Ημερολόγιο εισπράξεων ανά ημερολογιακό διάστημα

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΣΙΑ

Πλήρης διαχείριση παραστατικών
Πολλαπλές εκπτώσεις ανά παραστατικό
Τριγωνικές αποστολές
Αποστολές σε υποκαταστήματα
Τήρηση εκκρεμοτήτων ανά παραστατικό

ΑΠΟΘΗΚΗ

Πλήρης παρακολούθηση αρχείου ειδών
Διαχείριση Τιμοκαταλόγων Χονδρικής – Λιανικής
Πολλαπλή κατηγοριοποίηση ειδών (Τύπος – Κατηγορία – Υποκατηγορία)
Οικονομικά στοιχεία είδους
Πολλαπλές μονάδες μέτρησης
Διαχείριση εναλλακτικών μονάδων μέτρησης ανά είδος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Καρτέλα Πελάτη, Είδους ή Προμηθευτή με επιλεγμένο ημερολογιακό Διάστημα
Καρτέλα Πελάτη με ανάλυση ειδών
Ημερολόγιο Πελάτη και Αποθήκης
Υπόλοιπα Πελατών και Αποθήκης
Υπόλοιπα Πελατών με ενηλικίωση
Ισοζύγια Πελατών και Αποθήκης
Ημερολόγιο Προμηθευτή
Υπόλοιπα Προμηθευτών

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΙ

 
Πελάτες
Προμηθευτές
Λογαριασμοί
Εκτύπωση Βιβλίου Εσόδων / Εξόδων
Πωλητές
Αξιόγραφα

ΑΠΟΘΗΚΗ

 
Είδη
Barcodes
Φυσικές Aπογραφές
Μαζικές Aλλαγές Tιμών
Κοστολόγηση Aποθεμάτων
Ειδικά Xαρακτηριστικά Eίδους
Κινήσεις Αποθήκης
Διακινήσεις

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 
Open items και Αντιστοιχήσεις
Πολλαπλά Νομίσματα Συναλλαγών
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
Λιανική-POS
Touch Screen οθόνες (POS)
Μικτοί Τρόποι Είσπραξης
Παρακολούθηση δόσεων και Cash Flow

ΑΓΟΡΕΣ

 
Μαζικός Μετασχηματισμός Παραστατικών
Πληρωμές
Εισπράξεις
Ενηλικίωση Υπολοίπων
Λοιπές Κινήσεις
Ελεύθερες Εγγραφές

MIS

 
Report Generator
Pivot Cube Designer
Export αναφορών και Pivot
Script Language
Remote update
Μεταφορά δεδομένων
Συγχρονισμός δεδομένων

CUSTOMIZATION TOOLS

 
Δημιουργία Custom Οντοτήτων
Δημιουργία Custom Πινάκων-Πεδίων
OS-Commerce Link
Σύνδεση με το OS-Commerce
Open source e-commerce

ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Η εφαρμογή TOP SHOP – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ, όπως γίνεται αντιληπτό εξαρχής, είναι μια λύση αφοσιωμένη στην λειτουργία του συνεργείου – φανοποιείου αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών.

Έχει σχεδιαστεί προκειμένου καλύπτει απόλυτα:

Φάκελο service
Καρτέλα Αυτοκινήτου
Ιστορικό επισκέψεων
Αναζήτηση βλαβών

Η εγκατεστημένη της βάση σήμερα περιλαμβάνει μεγάλα συνεργεία με πολυάριθμους χρήστες και συναλλαγές με δημόσιους φορείς και μικρά συνεργεία με ένα χρήστη.

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής συγκαταλέγονται:

Η εξαιρετικά γρήγορη αναζήτηση ανταλλακτικών
Η αξιόπιστη αναζήτηση βλάβης ή συμπτώματος
Η ευκολία διαχείρισης των προσφορών
Για μια πληρέστερη ενημέρωση ή/και παρουσίαση της εφαρμογής μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το τμήμα πωλήσεων μας ή να αποστείλετε mail συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα.

ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου

Έχει σχεδιαστεί προκειμένου να δίνει γρήγορη τιμολόγηση και ασφάλεια στην αποθήκευση / αποστολή δεδομένων.

Η εγκατεστημένη της βάση σήμερα καλύπτει μια ευρεία γκάμα εταιρειών εμπορίας τροφίμων, ποτών, πάγου, γαλακτοκομικών προϊόντων.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής

Πρόκειται για μια πλήρη εμπορική διαχείριση και όχι για μια “μικρή” εφαρμογή τιμολόγησης.
Μπορεί να επικοινωνήσει με το back office όχι μόνο της MySoftwareHouse, αλλά και τρίτων κατασκευαστών λογισμικού.
Λειτουργεί αξιόπιστα και σε Tablets των 8″.
Υποστηρίζει εκτυπωτές dot matrix, wi fi & bluetooth.

ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου

Έχει σχεδιαστεί προκειμένου να δίνει γρήγορη τιμολόγηση και ασφάλεια στην αποθήκευση / αποστολή δεδομένων.

Η εγκατεστημένη της βάση σήμερα καλύπτει μια ευρεία γκάμα εταιρειών εμπορίας τροφίμων, ποτών, πάγου, γαλακτοκομικών προϊόντων.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής

Πρόκειται για μια πλήρη εμπορική διαχείριση και όχι για μια “μικρή” εφαρμογή τιμολόγησης.
Μπορεί να επικοινωνήσει με το back office όχι μόνο της MySoftwareHouse, αλλά και τρίτων κατασκευαστών λογισμικού.
Λειτουργεί αξιόπιστα και σε Tablets των 8″.
Υποστηρίζει εκτυπωτές dot matrix, wi fi & bluetooth.

SUPER MARKET - MINI MARKET

Η εφαρμογή TOP SHOP – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SUPER MARKET – MINI MARKET  είναι μια εξειδικευμένη λύση για τον απαιτητικό χώρο της εντατικής λιανικής σημείου πώλησης.

Έχει σχεδιαστεί προκειμένου εξυπηρετεί ταχύτατα την εκτύπωση των αποδείξεων και να δίνει στον επιχειρηματία ή στον υπεύθυνο του καταστήματος πλήθος στατιστικών πληροφοριών.

Η εγκατεστημένη της βάση σήμερα περιλαμβάνει αλυσίδες mini market και μεμονωμένα καταστήματα

 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι ότι:

Η εξαιρετικά γρήγορη εκτύπωση απόδειξης,
Η ευκολία καταχώρησης των αγορών
Η δια-συνδεσιμότητα της με πλήθος ταμειακών μηχανών
Το πλήρες αρχείο ειδών που παραδίδεται κατά την αρχική εγκατάσταση της
Για μια πληρέστερη ενημέρωση ή/και παρουσίαση της εφαρμογής μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το τμήμα πωλήσεων μας ή να αποστείλετε mail συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα.