ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα από τα βασικότερα μέρη της κατασκευής της κατοικίας ή της επιχείρησής τόσο για την λειτουργία και την ασφάλεια της όσο και για το αισθητικό της αποτέλεσμα.

Η ηλεκτρολογική μελέτη δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει ο πελάτης με ακρίβεια όλες τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης όπως:

  • Την τελική εικόνα της ηλεκτρικής εγκατάστασης από το ηλεκτρολογικό σχέδιο στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία της
  • Τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους
  • Τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί
  • Το συνολικό κόστος που απαιτείται για το έργο, το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά για κάθε στάδιο της εγκατάστασης
  • Ποσοτικός προσδιορισμός των στοιχείων της εγκατάστασης στην οικονομική προσφορά με επιμέρους τιμές, ώστε να διευκολύνονται τυχόν αλλαγές κατά την εφαρμογή

Η EXELIXISNET διαθέτει τη τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές με ποιότητα, ασφάλεια, οικονομία και σύγχρονη αντίληψη.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εσωτερικές Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν εσωτερικούς χώρους και κυρίως οικίες. Επιμέρους αυτές διακρίνονται σε

  • Οικιακές εγκαταστάσεις ή φωτισμού (συνήθως η τροφοδοσία τους γίνεται με μονοφασική παροχή) και
  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις κίνησης, οι οποίες τροφοδοτούνται με τριφασική παροχή. Τέτοιες είναι οι εγκαταστάσεις σε εργοστάσια και μεγάλες βιομηχανίες.

Εγκαταστάσεις Υπαίθρου

Αυτές οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν ασκεπείς χώρους των οποίων οι αγωγοί και τα άλλα εξαρτήματα είναι εκτεθειμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και στις καιρικές συνθήκες. Τέτοιου είδους είναι οι εγκαταστάσεις εξωτερικών φωτισμών που χρησιμοποιούν οι δήμοι, τα εργοστάσια και λοιποί εξωτερικοί (ανοικτοί) χώροι.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Εσωτερικές Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν εσωτερικούς χώρους και κυρίως οικίες. Επιμέρους αυτές διακρίνονται σε

  • Οικιακές εγκαταστάσεις ή φωτισμού (συνήθως η τροφοδοσία τους γίνεται με μονοφασική παροχή) και
  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις κίνησης, οι οποίες τροφοδοτούνται με τριφασική παροχή. Τέτοιες είναι οι εγκαταστάσεις σε εργοστάσια και μεγάλες βιομηχανίες.

Εγκαταστάσεις Υπαίθρου

Αυτές οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν ασκεπείς χώρους των οποίων οι αγωγοί και τα άλλα εξαρτήματα είναι εκτεθειμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και στις καιρικές συνθήκες. Τέτοιου είδους είναι οι εγκαταστάσεις εξωτερικών φωτισμών που χρησιμοποιούν οι δήμοι, τα εργοστάσια και λοιποί εξωτερικοί (ανοικτοί) χώροι.